Synchroniciteit

Synchroniciteit
David van Zelm van Eldik

Toen ik dertien jaar geleden het boek Synchroniciteit van Joseph Jaworski las, was ik direct gegrepen. Wat een ongelofelijk inspirerend verhaal over een man die van de grootste crisis in zijn leven zijn grootste leerschool maakte. Niet alleen voor hemzelf maar voor vele duizenden mensen in de wereld. Zijn persoonlijke transformatie en de daaruit voortgekomen samenwerking met Otto Scharmer leidde uiteindelijk tot het ontstaan van Theory U. Jaworski´s verhaal kwam precies op het juiste moment in mijn leven en hielp me los te komen uit een zelfgecreëerde knoop in een zelfgecreëerd beleidsprogramma. Synchroniciteit!


Ik was dan ook heel nieuwsgierig toen drie jaar geleden collega’s binnen het Rijk een U-lab gingen hosten. Het hele proces van de U kon ik persoonlijk doorlopen met een groep van betrokken mensen als warme bedding. Het proces hielp me stappen te zetten van overspanning naar ontspanning. Tien jaar later was daar, op precies het juiste moment, dus weer die inspiratie en ondersteuning van Jaworski en de zijnen. Dat hij tijdens de laatste bijeenkomst van het U-lab ook persoonlijk aanwezig was in onze trainingsruimte was voor mij een groot cadeau.


De Oogst van Morgen is voortgekomen uit dit U-lab en maakte het voor mij mogelijk om te oefenen met het doorlopen van de U in het werkveld waar mijn hart ligt. Het werk aan een mooi en volhoudbaar Nederland. Bijzonder om vanaf het eerste blok te ervaren hoeveel compassie, inspiratie en mogelijkheden er ontstaan, als alle relevante spelers in het landelijk gebied vertegenwoordigd zijn in één ruimte. De betekenis van deze rijke groep mensen werd voor mij sterk verdiept, toen ik besloot gebruik te maken van de mogelijkheid om mede Oogsters uit te nodigen voor een gezamenlijke zoektocht naar ´Verrukkelijk Landschap´ in het licht van de 11e Eo Wijersprijsvraag.

Als bestuurslid van de stichting, opgericht om via ontwerpend onderzoek ruimtelijke kwaliteit op de regionale schaal te versterken, was ik al een tijd op zoek naar enthousiaste regio´s die streefden naar verrukkelijk landschap. Landschap waar grote productiewaarde voor voedsel samengaat met grote verblijfswaarde voor mens, plant en dier. Binnen een paar minuten na mijn pitch had ik een sliert van 14 geïnteresseerden aan mijn zijde. Uit een breed palet aan ideeën en suggesties ontstond met 5 mede Oogsters uiteindelijk de samenwerking aan (S)maakpark Kempen en Groote Heide. Eo Wijers bleek precies op het juiste moment op hun pad gekomen te zijn. Teams van ontwerpers, economen, ecologen, hydrologen en ontwikkelaars sloten zich aan bij ons initiatief. Nu liggen er drie uitdagende transformatiestrategieën voor het gebied ten zuiden van Tilburg en Eindhoven (https://eowijers.nl/2e-ronde/). De regio is gemotiveerd om verder te gaan met het ontwikkelen van de geschetste perspectieven. Een Regiolab is in dat verband in voorbereiding.
Tegelijkertijd sta ik met mijn andere been midden in ambtelijk en politiek Den Haag. Als trekker van het beleidsprogramma ONS Landschap probeer ik vanuit Binnenlandse Zaken het Rijk te mobiliseren als relevante partner voor landschapsinclusieve transformatie van het landelijk gebied. Naast de inspiratie die ik ervaar bij Den Haag in verandering, betekent dit ook omgaan met verkokering, risicomanagement, traagheid van besluitvorming en ga zo maar door. Het in het landelijk gebied streven naar synergie tussen maatschappelijke opgaven en naar omgevingskwaliteit voor iedereen, doet vaak denken aan omhoog rennen tegen een klimduin. Hoe mooi zou het zijn als we de komende jaren de positieve veranderenergie in de regio´s echt kunnen verbinden met vooruitstrevende en moedige initiatieven vanuit Den Haag? Laten we vertrouwen op de synchroniciteit die daartoe op ons pad komt. Het onzichtbare verbond van de Oogst van Morgen zal de kans erop vast vergroten.

David van Zelm van Eldik