Kennisbijeenkomsten met Verrijkende Landbouw

In samenwerking met Verrijkende Landbouw worden er op 11 februari en 2 maart een kennisbijeenkomsten georganiseerd en op 17 februari is er een Masterclass Energiebalansen in de landbouw

Op 11 februari 13.00 - 14.30 is er een kennisbijeenkomst voor met name provincies, gemeentes en waterschappen. Ontwikkelde kennis en handvattenbinnen het kennis- en innovatieprogramma Verrijkende Landbouw bieden voor regionale overheden kansen om effectiever aan de slag te gaan met gebiedsprocessen in het landelijk gebied en daarbij te leren van elkaar. Verrijkende Landbouw heeft ook aanbevelingen geformuleerd op zowel regionale als landelijke schaal voor een doorbraak richting een volhoudbaar landbouwsysteem op een gezonde bodem. Daarvoor is onder andere een onderzoek gedaan voor de provincie Gelderland naar de succes- en faalfactoren ingebiedsprocessen.

Tijdens de bijeenkomst van 2 maart (10.30 - 12.00) worden de resultaten van Verrijkende Landbouw gepresenteerd en kijken we gezamenlijk vooruit naar een vervolg. In de afgelopen twee jaar hebben we een transitieagenda opgesteld met een vernieuwende gebiedsbenadering en noodzakelijke systeemveranderingen op alle schaalniveaus gericht op een volhoudbare landbouw in 2050 met een gezond bodem- en watersysteem als basis. We zijn erg benieuwd naar de aanvullingen en aanscherpingen van de deelnemers.

Tenslotte organiseert Verrijkende Landbouw op 17 februari van 14.00 - 16.00 een Masterclass  Masterclass Energiebalansen in de landbouw.

Voor meer informatie en inschrijven, zie de website van Verrijkende Landbouw.