Nieuwsbrief november 2018

Nieuws uit oktober


Het team heeft de afgelopen maand niet stil gezeten: veel nieuwe deelnemers zijn bevestigd en het ziet ernaar uit dat we een stevige opkomst zullen hebben op de driedaagse die er eind deze maand aan zit te komen. We zullen voor deze officiële kick-off van het innovatielab samenkomen in het prachtige Kapellerput te Heeze om collectief met dit traject van start te gaan.

Terwijl de voorbereidingen voor 19, 20 en 21 november in volle gang zijn, kijken we deze maand in de nieuwsbrief naar de prachtige testimonials die we van jullie hebben verzameld, stellen we deelnemer Joost van der Cruijsen een aantal vragen, en introduceren we weer een kernteamlid, dit keer Femke van Bree.

Mocht je zelf iets hebben dat je graag via de nieuwsbrief wilt delen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@oogstvanmorgen.net. Meer info over het lab vind je op onze website.

Namens het team,
Femke van Bree, Dieter van den Broeck en Simoon Fransen

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bericht Minister Schouten over
Voor de oogst van morgen

“Vanwege de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan wordt steeds duidelijker dat veranderingen nodig zijn, ook op het terrein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Biodiversiteit, bodem-, water- en luchtkwaliteit, klimaat en landschap staan onder druk. Agrarisch ondernemers voelen zich vaak klem zitten tussen hoge lasten en lage prijzen.

Op basis van de vele gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gevoerd met vertegenwoordigers uit alle hoeken van het landbouw- en voedselsysteem, werd mij duidelijk dat het tijd is voor een koersverandering. Ik juich het initiatief van het OIM om een Innovatielab te organiseren daarom toe.

Het is belangrijk dat vertegenwoordigers uit het hele systeem van landbouw, natuur en voedselkwaliteit deelnemen aan dit Innovatielab, inclusief medewerkers van LNV als onderdeel van de rijksoverheid. De aanpak van het OIM met zijn samenwerkingspartners is vernieuwend en belooft verschil te kunnen maken in de transitie richting een duurzaam systeem. Ik ben dan ook nieuwsgierig naar de uitkomsten van het Innovatielab.”

Testimonials Deelnemers en Impact Cirkel

Ben je benieuwd wie er allemaal zullen deelnemen aan het lab en met wat voor partijen we dit proces ingaan? Bekijk dan voor een voorproefje de testimonials op onze website. Hier lees je wie er zoal meedoen, wat hen motiveert en met welke achtergrond ze het lab instappen. Leer bovendien wat voor rol onze Impact Cirkel in het innovatielab heeft en wie er al deel is van deze kring.

De testimonials laten al mooi de diversiteit zien van het lab en van ons gezamenlijk. Hier een kleine greep uit alle mooie uitspraken, in willekeurige volgorde:

"Er gebeurt al ontzettend veel in Nederland. Daar kunnen we van leren en gezamenlijk op voortbouwen. De tijd is wat mij betreft hier rijp voor."

"Als ik met mijn handen door de aarde wroet, kom ik daar veel leven tegen. Wormengaatjes die zorgen voor lucht in de bodem, kevers die plaagdieren onder de duim houden. Al dat leven inspireert mij enorm om werk te maken van een gezonde landbouw."

"Als je echt werk wilt maken van de transitie van ons huidige landbouw- en voedselsysteem, dat kun je dat niet in je eentje doen. Dat moet je met elkaar doen."

"Als boerin vind ik het belangrijk om erkenning en herkenning te krijgen van verschillende partijen binnen het landbouwsysteem. Het lab is voor mij een unieke mogelijkheid om in een relatief korte tijd met verschillende partners en stakeholders te spreken over de ‘oogst van morgen."

"Ik heb de afgelopen jaren, met pijn in mijn hart, veel leven zien verdwijnen uit het landelijk gebied. De laatste tijd ben ik hoopvol, het bruist, er zit verandering in de lucht. Een uitgelezen kans dus om de trend te keren en de rijkdom van bloemen, insecten en vogels terug te laten keren."

"In het lab hoop ik dat we komen tot nieuwe, houdbare verdienmodellen voor boeren, die duurzaamheid en kringlooplandbouw stimuleren. Als groep hoop ik dat we een beweging in de praktijk van de grond kunnen krijgen, waar alle partijen beter van worden en waarin we niet alleen dezelfde visie hebben, maar ook een plan richting die visie."

"De toekomst van ons landschap ligt niet alleen in handen van boeren, natuurbeschermers, bedrijven of beleidsmakers, maar in die van ons allemaal."

"Ik hoop dat het lab laat zien dat het optimisme mag overheersen als we uit ons eigen hokje stappen en samen willen optrekken."


Kortom: samen maken we er een krachtig en impactful proces van!

Deelnemer in Beeld:
Joost van der Cruijsen - Waterschap de Dommel

Elke nieuwsbrief interviewen we een deelnemer om inzicht te krijgen in wie er zoal aan het lab meedoet, met wat voor intenties deelnemers het proces ingaan en wat voor visies er leven. Deze maand spraken we met Joost van de Cruijsen van het Waterschap de Dommel.

Vertel kort iets over jezelf en wat jou bezighoudt.

Ik werk bij Waterschap de Dommel als Manager Beleid & Innovatie. Het waterschap werkt aan voorkomen van wateroverlast, bestrijding van droogte en heeft de zorg over schoon water. In het water vinden we hoge concentraties aan nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Eén van de belangrijkste bronnen van deze stoffen is de landbouw. Ook is het in het sterk verwerven gebied van Brabant in de huidige context onmogelijk om te zorgen voor voldoende water voor zowel de landbouw als voor de natuur.

Wat motiveert je om aan het lab mee te doen?


De zorg voor ons kostbare en kwetsbare grond- en oppervlaktewater is voor mij een belangrijke motivatie. Ik maak me daarnaast zorgen over de houdbaarheid van het huidige systeem op langere termijn. Zo zien we dat klimaatverandering leidt tot langere periodes van droogte aan de ene kant en overstroming door extreme buien aan de andere kant. Bovendien putten we onze landbouwbodems uit door het huidige intensieve gebruik. En last but not least is er inmiddels een deltaplan biodiversiteit nodig om verdere verarming van de biodiversiteit tegen te gaan.

Wat hoop je vooral uit het lab mee te nemen?


Ik hoop inspiratie te vinden en hoop voor de toekomst. Daarbij wil ik verder bouwen aan een netwerk dat verandering wil en kan creëren. Tot slot verwacht ik in dit proces mijn leiderschapsvaardigheden ook verder te kunnen ontwikkelen.

Wat breng je persoonlijk in bij het lab?


Ik breng al mijn kennis en ervaring m.b.t. water, aarde, ecologie, creatief denken, beleidsprocessen, innovatie, politiek, etc. Tevens breng ik mijn hele menszijn in. Dat wil zeggen dat ik niet alleen in de rol van waterschapper ga deelnemen, maar ook al die andere rollen, zoals mijn rol als vader, als consument, als burger, als gemeenteraadslid, etc.

Welk motto of gezegde is voor jouw deelname aan het lab van toepassing?

De toekomst maken we samen!


Meet the Team: Femke van Bree

In elke editie van de nieuwsbrief introduceren we aan jullie een van onze kanjers uit het organisatieteam. Deze maand is dat Femke van Bree. Opgegroeid in Limburg en grootgebracht in Wageningen voelt Femke zich als een vis in het water bij alle onderwerpen die te maken hebben met landbouw, natuur en voedsel. Ze werkt ruim 13 jaar voor de rijksoverheid, vaak op thema’s die de groene ruimte om ons heen raken. Sinds 2017 is zij projectleider vanuit het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) en is zij samen met haar team bezig met systeeminnovaties in het landbouw- en voedselsysteem.

Wat motiveerde je om mee te bouwen aan het lab?


In juli 2017 mocht ik samen met mijn team vanuit het OIM deelnemen aan het Presencing Foundation Program in Berlijn. Hier maakte ik dieper kennis met de Theory U. Voor mij kwamen hierin een aantal dingen samen, namelijk het werken aan transities en het werken aan jezelf. Ze kwamen samen in het besef dat je zelf, zeker in het werken aan complexe maatschappelijke opgaven en transities, onderdeel bent van het probleem en dus ook van de oplossing. Het maakt dat je zelf ook op de foto gaat staan. Dat heeft mij enorm veel motivatie gegeven om zelf, en ook samen met mijn team, nog meer in actie te komen en het verschil te maken.

Door voor mijn collega’s van de rijksoverheid leerbijeenkomsten te organiseren over Theory U. En ook door te bouwen aan het prototype van een innovatielab over duurzame landbouw. Door de bijzondere samenwerking die ik onderweg heb kunnen aangaan met Dieter en Simoon, door de steun van mijn collega’s bij OIM, door de uitbreiding van het team, en door de bijzondere deelnemers die instappen, is er nu een prachtige container ontstaan die we ‘Voor de oogst van morgen’ zijn gaan noemen.

Welke thema’s interesseren jou persoonlijk?


Mijn hart ligt bij het landschap waarin we leven. En mijn fascinatie is de rol die wij als mensen daarin spelen. Ik geloof dat als we in Nederland kunnen laten zien hoe we duurzame landbouw met positief effect op mens, dier en planeet maximaal kunnen accomoderen, dat we een prachtig voorbeeld kunnen zijn voor andere landen. Verder geloof ik in de kracht van het voeren van het goede gesprek. Veel mensen hebben kritiek op ‘veel gepraat, weinig actie’. Maar ik geloof dat door een goed gesprek te voeren met elkaar, er altijd actie volgt. In het lab is de intentie om collectief dat goede gesprek te gaan voeren. Dat betekent niet dat je de hele tijd met heel veel mensen tegelijkertijd in gesprek bent. Dat betekent juist door van mens tot mens verbinding te maken, je vervolgens in een groter geheel ook de connectie kunt leggen.

Hoe zie je jouw rol in het lab?


Ik zie mezelf als co-bouwer aan de container die het lab is, en ik ben sterk betrokken bij het voeren van de gesprekken met potentiële deelnemers. Ik ben nu een jaar bezig met het bouwen aan dit lab, en het is telkens nodig je rol aan te passen aan dat wat nodig is in het moment. En zo zal het ook door blijven gaan. Dus welke rol ik over een paar maanden heb in het lab, dat weet ik nu nog niet!