Nieuwsbrief mei 2021

Inleiding

We weten dat de laatste nieuwsbrief al even geleden is; Corona gooide ook bij ons roet in het eten. Maar...we hebben zeker niet stil gezeten het afgelopen jaar! In deze nieuwsbrief praten we je bij over de volgende zaken:

● Het magazine: de reis tot nu toe;

● Samenwerking Voor de oogst van morgen en Verrijkende Landbouw;

● Eindrapportage Verrijkende Landbouw;

● Actualiteiten uit de regio;

● Voor de oogst van overmorgen tweede tranche.

We wensen je veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Overigens, als je naar aanleiding van de onderwerpen vragen hebt, aarzel dan niet en mail ons op info@oogstvanmorgen.net.

Het magazine: de reis tot nu toe

Met ruim 80 sleutelspelers is Voor de oogst van morgen in november 2018 van start gegaan met een leiderschapstraject. Deelnemers zijn met elkaar commitment aangegaan om verandering te realiseren. Samen gaan zij op reis om onze landbouw- en voedselsystemen duurzamer en veerkrachtiger te maken. In het magazine van januari heb je meer kunnen lezen over de achtergrond, het proces en de lessen en ervaringen van deelnemers en andere vernieuwers in het landbouw- en voedselsysteem. Er is ook een gedrukte versie van het magazine beschikbaar. Wil je deze versie ontvangen? Stuur dan je naam, thuisadres en het aantal exemplaren dat je wilt ontvangen naar info@oogstvanmorgen.net.

Samenwerking Voor de oogst van morgen en Verrijkende Landbouw

Gebiedsaanpak

Voor de oogst van morgen is een initiatief van Commonland en het OFL (Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving). Verrijkende Landbouw is een meerjarig kennis- en innovatieprogramma, gefinancierd vanuit de gezamenlijke overheden. Met ons gezamenlijk netwerk van denkers en doeners uit het landbouwsysteem, hebben we een systeemgerichte gebiedsaanpak ontwikkeld met tools en concepten die gebiedsinitiatieven toekomstgericht helpt opschalen. Daarbij worden ook spelers uit het ‘regime’** betrokken, die belemmeringen kunnen oplossen in het huidige beleid en economische systeem. Dit leidt tot een meerjarige transitieagenda.

**De structuurlaag die de context vormt van de gangbare praktijk, bijvoorbeeld wettelijke en financiële regels, wie er toe doet en wie niet niet, normen en routines, kennis en de bestaande fysieke infrastructuur. Het regime faciliteert gebruikelijke praktijken en ontmoedigt afwijkende praktijken. Het regime regime laat incrementele vernieuwing toe, maar vormt vaak een belemmering voor radicale vernieuwing. Dat is de reden dat transities ook structuurinnovaties vragen.

Versnellingshuis

In veel gebiedsprocessen wordt gewerkt aan een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. De processen zijn veelal ingericht om een specifiek vraagstuk aan te pakken, met als gevolg dat er niet echt integraal wordt gewerkt. Ondanks de vele goede initiatieven en pilots, komt de transitie (nog) niet tot stand. Het lukt onvoldoende om de link te leggen met het systeem. Maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en overheden hebben daarom behoefte aan een plek waarin, op basis van kennis en ervaring uit de gebiedsprocessen, gezamenlijk wordt geleerd over en gewerkt aan de transitie. Voor de oogst van morgen en Verrijkende Landbouw bieden een infrastructuur aan voor het gezamenlijk leren en werken: het Versnellingshuis. Lees meer op de website.

Actualiteit uit de regio

Op dit moment verkennen we in een aantal gebieden in Nederland wat nodig is om aan de slag te gaan met de hierboven genoemde integrale gebiedsaanpak. In deze gebieden kijken we naar hoe het gaat met de zes bodemfunctionaliteiten (zie eindrapportage Verrijkende Landbouw), brengen we verschillende initiatieven en systeembarrières in kaart en onderzoeken we de vervolgstappen. In Texel zijn we hier reeds mee begonnen en in Overijssel en Zuid-Holland zijn de eerste stappen gezet. In een aantal andere gebieden, waaronder de Achterhoek, is een verkenning gestart. Wil jij je aansluiten bij een van deze gebieden en meehelpen met de verkenning? Of ken jij een gebied dat baat heeft bij een integrale gebiedsaanpak? Neem dan contact op met info@oogstvanmorgen.net.

Eindrapportage Verrijkende Landbouw

Na twee jaar lang praktijkonderzoek en een heleboel gesprekken verder is de eindrapportage van het kennis- en innovatieprogramma Verrijkende Landbouw klaar! Zie bijgevoegde bijlage voor een samenvatting. De eindrapportage biedt aanknopingspunten voor een gezamenlijke aanpak voor een duurzaam landbouwsysteem. Geen makkelijke oplossingen, maar een pleidooi voor gesprek in gebieden en bij beleidsmakers. Met het land aan tafel!

Voor de Oogst van overmorgen tweede tranche

De tweede tranche van het innovatielab voor jongeren ‘Voor de oogst van overmorgen’ is gestart! Wij zijn een groep toekomstige sleutelspelers uit het landbouw- en voedselsysteem die samenkomt, op zoek naar ieders rol in de transitie naar een nieuw systeem. Ieder begint het lab met zijn of haar eigen kijk op het systeem en de uitdagingen, of je nu een student plattelandsontwikkeling, milieukundige of beginnend varkenshouder bent. Wij schorten oordelen op en creëren een breder perspectief door intenties te delen, opnieuw in te richten en ons hiervan bewust te worden. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de transitie te kijken, brengen we een duurzame verandering op gang. Eind mei komen we voor het eerst fysiek samen en begint onze gezamenlijke reis!

Als jonge professionals gaan wij op zoek naar de toekomst van het systeem. Daarbij kan de visie van de ervaren professional zeker niet ontbreken! Wij gaan daarom graag met je in gesprek. Lijkt het jou leuk om als ‘buddy’ in gesprek te gaan over de verschillen en overeenkomsten in onze visies? Laat het dan weten via join@i4nature.world en we elkaar snel!

Voor de zomer komen we bij je terug voor een volgende update. Kun je niet zo lang wachten? Houd dan ons Twitter-account in de gaten! Dit was het voor nu. Geniet van het voorjaar en we komen vóór de zomer bij je terug!