Nieuwsbrief augustus 2018

Nieuws in augustus

Juli is een productieve en bewogen maand geweest en er is weer ontzettend veel van de grond gekomen. Het deelnemeraantal groeit gestaag, en daarmee ook de diversiteit van ons lab - en we zijn al met frisse moed aan augustus begonnen.

In deze nieuwsbrief kondigen we o.a. de kennismakingsdag in september aan, geven we je een kijkje in ons team en delen we interessante ontwikkelingen wat betreft de voorbereidingen voor het lab.

Mocht je zelf iets hebben dat je graag via de nieuwsbrief wilt delen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@oogstvanmorgen.net. In de volgende edities stellen we ook telkens deelnemers aan je voor, dus laat ons eveneens weten als je graag aan dat segment meedoet.

Meer info over het lab vind je op onze website. Veel leesplezier & tot gauw!

Namens het team,
Femke van Bree, Dieter van den Broeck en Simoon Fransen

                                                       Vergeet niet om je aan te melden voor de ecosystem meetup op 4 september in de Verkadefabriek via info@oogstvanmorgen.net.

Ecosystem meetup 4 september

In de aanloop naar de kick-off van het lab willen we graag iedereen zo goed mogelijk meenemen in de voorbereidingen. Het is per slot van rekening de bedoeling dat we dit lab samen gaan vormgeven, en daar hebben we een diverse en vooral ook solide basis voor nodig - een vruchtbare bodem dus!

Vandaar dat we op 4 september alvast samenkomen met iedereen die graag een voorproefje wil hebben van de intentie van het lab en hoe het allemaal in zijn werk zal gaan. Op deze dag zullen we vooral kennismaken met het netwerk tot dan toe en samen alvast inventariseren wat er allemaal speelt, evenals wat er mogelijk en wenselijk is voor een succesvol gezamenlijk traject.

Vergeet je dus niet aan te melden en kom eens kennismaken en uitwisselen met de verschillende (potentiële) deelnemers van het lab! Hieronder de praktische info:

Wat? Kennismakingsdag 'Ecosystem Meetup'
Waar? Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch
Wanneer? 4 september
Voor wie? Deelnemers en geïnteresseerden in deelname aan het lab
Aanmelding? Via info@oogstvanmorgen.net

Samen het systeem in kaart brengen

Het komt overal in onze communicatie voor: we willen een zo compleet mogelijke afspiegeling van het gehele landbouw-, natuur- en voedselsysteem bijeenbrengen. Maar wat bedoelen we daar nu mee?

Wie en wat hoort er allemaal bij het systeem? Hoe weten we zeker dat we straks geen belangrijke partijen missen of een cruciale speler over het hoofd zien? Dit is een vraag die we onszelf constant stellen en waarvoor we in het gehele voortraject verschillende processen hebben ingebouwd, om te verzekeren dat we een zo divers en representatief mogelijke vertegenwoordiging van het systeem bijeenbrengen.

System mapping op 12 juli

Een oefening die daarbij helpt, is het proactief in kaart brengen van het systeem - het zogenaamde system mapping. Op 12 juli kwamen we met een aantal vanuit het netwerk samen - leden van het organisatieteam, toekomstige deelnemers en andere gelieerden - om alvast een grondig overzicht te maken van alle (potentiële) deelnemers die al op onze radar staan en welke sectoren of rollen we nog vertegenwoordigd willen zien. Omdat we natuurlijk graag ook voorbij ons eigen netwerk en context kijken, nodigen we jou ook uit om mee te denken over welke organisaties, individuen, of initiatieven niet mogen ontbreken in het lab.

Globaal hebben we de volgende categorieën geïdentificeerd:

1.    Financiële sector
2.    Retail en supermarkten
3.    Agrarisch ondernemers
4.    Overig bedrijfsleven
5.    ZZPers en procesadviseurs actief in LNV-veld
6.    NGO’s / belangenorganisaties
7.    Kennis, onderwijs, wetenschap
8.    Overheid

Mist er wat jou betreft nog een cruciale rol in dit lijstje? Laat het ons team weten via het e-mailadres.

Belangrijke spelers waar we nog naar zoeken

Uit de sessie bleek dat we nog vertegenwoordiging kunnen gebruiken vanuit natuur- en milieuorganisaties en ook uit de retail, supermarkten, en overig bedrijfsleven. Dus mocht je daarin goede kandidaten kennen, stuur ze gerust deze nieuwsbrief door en spoor ze aan contact met ons op te nemen, mochten ze interesse hebben.

Meet the Team: Kyra van de Hil

In elke editie van de nieuwsbrief introduceren we aan jullie een van onze kanjers uit het organisatieteam. Deze maand is dat Kyra, ons organisatie- en coördinatietalent! Binnen het team houdt Kyra iedereen bij de les en zorgt ervoor dat we onze afspraken nakomen en deadlines in de gaten houden. Ze is een sparringpartner en weet op de juiste momenten de juiste vragen te stellen om ons als team in actie te krijgen. Kortom: zonder Kyra zijn we nergens! Daarom stellen we haar hierbij graag aan jullie voor!

Achtergrond

Tijdens haar studie forest and nature conservation en sustainable development diplomacy ontwikkelde Kyra een interesse rondom landschapsherstel en het verduurzamen van landbouw in Nederland. Daarom onderzocht ze bij Commonland voor haar afstudeeronderzoek wat de grootste obstakels zijn voor het verduurzamen van landbouw in het Veenweidegebied. Fascinerend vond ze het gegeven dat daar al heel lang bekend is dat het huidige landbouwsysteem niet duurzaam is, terwijl er toch weinig is veranderd.

Kyra richtte zich tijdens haar onderzoek vooral op de vraag wat de barrières, de dromen en de behoeftes zijn van mensen binnen het Veenweidelandschap. Ze ontdekte dat er eigenlijk al heel veel gebeurt; er zijn prachtige initiatieven en er is veel welwillendheid. De uitdaging die ze wel zag was dat alles wat er plaatsvindt redelijk gefragmenteerd is, ondanks het feit dat het om een klein gebied gaat. De droom van het versterken en opbouwen van netwerken had men wel degelijk, maar dit bleek in de praktijk lastig te realiseren.

Visie voor het lab


Vandaar ook Kyra's bijdrage en deelname aan het lab. Kyra ziet dat er een behoefte is aan coördinatie en facilitatie van verschillende projecten, een ijkpunt voor het landbouw-, natuur- en voedselsysteem als het ware, waar alles samenkomt. Ze gelooft dat verduurzaming in Nederland kan accelereren wanneer er sprake is van een betere onderlinge samenwerking, waarbij het versterken van elkaars ideeën centraal staat. Daarom zegt ze ook:

"Ik denk dat het enorm waardevol kan zijn om gezamenlijk te dromen, en dan onze gedeelde droom ook samen te realiseren."


"In mijn optiek kan dit alleen door het 'hele' systeem met elkaar in contact te brengen - van overheid tot boer, tot erfbetreders, afvalverwerkers, landschapsarchitecten en kunstenaars - en nog veel meer mensen! Zo kunnen we collectief veel verschillende mozaïekpatronen, lijnen en kleuren ontdekken in een gezamenlijke reis door het Nederlandse landschap."

Veelgestelde Vragen

Elke nieuwsbrief sluiten we af met de meestgestelde vragen van de maand. Deze maand twee zeer belangrijke onderwerpen!


1. Vraag: Wat levert het lab mij en/of de organisatie op?

Antwoord: Als we complexe vraagstukken blijven aanpakken zoals we gewend zijn, bereiken we dezelfde resultaten. Het lab kiest voor een andere, nieuwe aanpak: een proces waarin personen en partijen gezamenlijk zoeken, leren en experimenteren. Dit levert diverse vormen op van sociaal, ecologisch en economisch kapitaal.

Concreet nemen deelnemers mee:
- Prototypes (nieuwe ideeën, experimenten, en/of begin van oplossingen)
- Opschaling van prototypes tot het juiste niveau (o.a. via belangrijke partners)
- Groter en diverser netwerk
- Ontwikkelen van nieuwe leiderschapskwaliteiten
- Ervaring opdoen met een andere manier van samenwerken (co-creatie)
- Eigen initiatieven verder brengen
- Een bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke transitie van het landbouw- en voedselsysteem

2. Vraag: Wat is de relatie tussen het lab en andere platforms en trajecten?

Antwoord: Het lab is geen platform. Het is een plek waar spelers uit het landbouw- en voedselsysteem elkaar ontmoeten, elkaar (beter) leren kennen en gaan samenwerken. Gezamenlijk wordt een infrastructuur ontworpen om de krachten te bundelen, en om lopende initiatieven en bestaande netweken te verbinden, waardoor de eigen trajecten verder worden gebracht en worden versneld. Door deze versterking en versnelling kunnen de initiatieven meer effect op het systeem hebben.

Zit jouw vraag er niet tussen? Misschien vind je het antwoord op www.oogstvanmorgen.net. Zo niet, dan kun je ook altijd met je vraag terecht bij info@oogstvanmorgen.net.