Eerste samenkomst ‘Handen uit de mouwen’

Tijdens een online bijeenkomst ontstond het idee van ‘Handen uit de mouwen’: één keer per kwartaal samenkomen op een boerderij, landgoed, voedselbos of herenboerderij in het land om met elkaar te leren en te werken. Dat werk kan van alles zijn, zolang het maar fysieke arbeid is. Hieronder volgt een verslag van de eerste samenkomst.

Een lentemiddag, de zon staat hoog boven het groene Twentse landschap. Een klein groepje actieve Oogst-deelnemers en kernteam-leden zijn vanuit alle windstreken samengekomen in Markelo, op de voormalige boerderij van Jan ten Tije zijn voorouders. Jan en Diane runnen hier camping De Keite. Een prachtige plek die onderdeel vormt van het cultuurhistorische landschap. Rondom de voormalige boerderij liggen kleine weilanden, bosjes en akkers die verbonden zijn met de woeste gronden waar vroeger schapen graasden. We gaan het vandaag allemaal zien en beleven. 

We worden door Jan op het achtererf van het terrein opgewacht. Zodra de groep compleet is, lopen we langs de voormalige stallen richting de picknicktafel, waar koffie, thee en broodjes klaar staan. Brood, gemaakt van Markelokaal tarwe en heerlijk belegd door dochter Jolien. Het is weer even wennen om elkaar in levende lijve te ontmoeten zo net na de lockdown, maar we genieten er zeker van.

Het dagprogramma is overzichtelijk opgezet met ruim genoeg tijd om de handen uit de mouwen te steken. We gaan Amerikaanse Vogelkers snoeien; een woekeraar in deze omgeving, zodat andere struiken en planten meer ruimte krijgen. Dit doen we in een bos dat niet meer in gebruik is als camping en vroeger door Jan zijn overgrootvader als hakhoutbosje werd gebruikt. Maar, voordat we ons in het zweet gaan werken, worden we eerst meegenomen in een deel van Jan's levenswerk in Markelo. Waar Markelokaal begon als initiatief om verschillende boeren, burgers en buitenlui te inspireren met elkaar zorg te dragen voor het landschap, is het inmiddels uitgegroeid tot een coöperatie dat tegenwicht wil bieden tegen de dominantie van overheid en markt. Onder deze coöperatie valt een verscheidenheid aan initiatieven, waarvan we vandaag een aantal bezoeken.

Na het buitenwerk gaan we naar de heide. Daar spreken we de schaapsherder die vertelt over het model Heideboerderij; een model waarin de twee werelden van landbouw en natuur bij elkaar komen. Coöperatie Markelokaal en Stichting Schaapskudde Hof van Twente werken samen om dit voor elkaar te krijgen en zetten hier praktische stappen in, bijvoorbeeld door graan te telen (brouwgerst in dit geval). Er worden zoveel mogelijk producten lokaal gebruikt en kringlopen gesloten. Jan vertelt dat dit ook past binnen het groter plan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal, waar hij ook bij betrokken is. In dit gebied zijn meerdere plekken waar dit mogelijk is. 

Al met al was het een actieve buitendag, waar we veel energie van kregen. We sluiten de dag af met een alcoholvrije borrel en gebruiken de platte wagen als bar. Een aantal van ons nemen door Markelokaal geproduceerd meel en bloem mee naar huis. Thuis genieten zij nog na van pannenkoeken en andere baksels.