Video impressie fase 1 Voor de oogst van morgen

Op 18 en 19 juni kwamen de deelnemers van het lab opnieuw bij elkaar voor de afsluiting van de eerste fase van het lab en de start van de volgende fase. Waar de afgelopen periode zich richtte op de ontmoeting en onderlinge verbinding, het creëren van een gedeelde intentie en een verdieping in het landbouw- en voedselsysteem, gaan we nu actief aan de slag met het zogenaamde prototypen.

In deze korte video delen een aantal deelnemers en mensen van de organisatie hun ervaringen tot op heden.