Veelgestelde Vragen

Elke sluiten we af met de meestgestelde vragen van de maand. Deze maand twee zeer belangrijke onderwerpen!

1. VraagWie bepaalt er welke onderwerpen er in het lab aan de orde komen?

Antwoord: De deelnemers bepalen zelf welke onderwerpen zij gezamenlijk willen oppakken.

2. VraagHoe zorg je voor een goede samenstelling van de deelnemers?

Antwoord: Uitgangspunt is dat het hele systeem van landbouw, voedselvoorziening, natuur, water- en luchtkwaliteit, biodiversiteit, ruimtelijke ontwikkeling, etc. vertegenwoordigd is.

Het support team van het lab maakt een systeemmap en werkt deze verder uit met een aantal key-spelers uit het systeem, waaronder vertegenwoordigers van de regio, Foodvalley, Transitiecoalitie Voedsel, initiatief bewust bodemgebruik, Commonland, LTO en ambtenaren van LNV. Doel is om te controleren of het hele systeem voldoende vertegenwoordigd is en om gezamenlijk te bepalen wie er aanvullend uitgenodigd moet worden en wie welk contact al heeft (direct/indirect) en het beste kan benaderen.

Naast de relevante organisaties en initiatieven (zowel regime-spelers als koplopers/nichespelers) wordt ook gekeken naar de persoon zelf: wil deze de openheid geven die nodig is voor het andere gesprek en de samenwerking in het lab? Staat deze persoon open voor vernieuwing (naast innovators ook verlichte mensen uit het regime).

3. Vraag: Wat levert het lab mij en/of de organisatie op?

Antwoord: Als we complexe vraagstukken blijven aanpakken zoals we gewend zijn, bereiken we dezelfde resultaten. Het lab kiest voor een andere, nieuwe aanpak: een proces waarin personen en partijen gezamenlijk zoeken, leren en experimenteren. Dit levert diverse vormen op van sociaal, ecologisch en economisch kapitaal.

Concreet nemen deelnemers mee:
Prototypes (nieuwe ideeën, experimenten, en/of begin van oplossingen)
- Opschaling van prototypes tot het juiste niveau (o.a. via belangrijke partners)
- Groter en diverser netwerk
- Ontwikkelen van nieuwe leiderschapskwaliteiten
- Ervaring opdoen met een andere manier van samenwerken (co-creatie)
- Eigen initiatieven verder brengen
- Een bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke transitie van het landbouw- en voedselsysteem

4. Vraag: Wat is de relatie tussen het lab en andere platforms en trajecten?

Antwoord: Het lab is geen platform. Het is een plek waar spelers uit het landbouw- en voedselsysteem elkaar ontmoeten, elkaar (beter) leren kennen en gaan samenwerken. Gezamenlijk wordt een infrastructuur ontworpen om de krachten te bundelen, en om lopende initiatieven en bestaande netweken te verbinden, waardoor de eigen trajecten verder worden gebracht en worden versneld. Door deze versterking en versnelling kunnen de initiatieven meer effect op het systeem hebben.


Zit jouw vraag er niet tussen? Misschien vind je het antwoord op www.oogstvanmorgen.net. Zo niet, dan kun je ook altijd met je vraag terecht bij info@oogstvanmorgen.net.