Ervaringen uit de praktijk: food-innovatielab in Brazilië

Tijdens de Ecosystem meetup op 4 september werd er inspiratie geput uit een interview met Marian Goodman, facilitator bij het Presencing Institute. Zij nam ons mee in haar ervaring met o.a. het food-innovatielab in Brazilië, Novos Urbanos. Hieronder een kleine samenvatting van het interview en de volledige opname.
 

5ec571e8-b796-4e1b-9d9a-2b7d5f113c21.jpg

Over Marian

eadd2108-88e6-49c3-9041-4657a4dc8daf.jpg

Marian Goodman woont in Kaapstad en is o.a. verantwoordelijk voor de directie van verschillende programma's bij het Presencing Institute. Ze werkt nauw samen met oprichter Otto Scharmer om trainingsprogramma's en innovatielabs rondom de wereld te ontwerpen en faciliteren, waaronder het Presencing Foundation Program en het Advanced Program (in Brazilië, Zuid-Afrika, Duitsland, Azië, en de VS). Ook werkt ze mee aan internationale sectoroverstijgende labs, zoals het ‘Global Wellbeing Lab – Transforming Society & the Economy’; een samenwerking met de GIZ Global Leadership Academy (Duitsland) end het GNH Centre (Bhutan). Verder is ze onder meer een Associate Facilitator voor Leaders Quest (UK) en een Executive Coach gecertificeerd in Thinking Environment™ (UK).
 

Waarom innovatielabs?

In het interview beantwoordt Marian de vraag: "Waarom zijn sociale innovatielabs zo belangrijk?" Ze vertelt o.a. over haar werk met jonge mensen in Zuid-Afrika, waar de balans tussen toekomstperspectief en het helen van het verleden een grote rol speelde. Ze geeft aan dat dit werk voor haar persoonlijk een breder en systemisch perspectief heeft teweeggebracht. Het werd haar duidelijk dat de uitdagingen die ze samen aangingen, niet op zichzelf staan; dat het oplossen van een klein deel van de puzzel niet per se een verandering brengt voor het volledige systeem.

Marian gaat ook in op wat ze in de wereld in het algemeen ziet gebeuren: razendsnelle veranderingen, disruptieve ontwikkelingen en instituten die de uitdagingen van deze eeuw niet meer kunnen bijbenen. Ze belicht de grote complexiteit waar we tegenwoordig mee te maken hebben, wat vraagt om een volledig nieuwe aanpak. De oude methodes en gewoontes zijn niet meer toereikend voor de huidige situatie, wat ook op sommige plekken zelfs voor enige wanhoop kan zorgen. Hoe dan ook, ze ziet dat in veel systemen en onder veel leiders de vraag heerst: "Hoe gaan we in vredesnaam met deze chaos om en welke tools hebben we tot onze beschikking?" Marian schetst een situatie waar tevens krachtige en vernieuwende antwoorden uit ontstaan - en ook daar heeft ze ontzettend veel ervaring mee.

Wat is een innovatielab?

Vervolgens noemt Marian 4 belangrijke aspecten van een maatschappelijk innovatielab:

  1. Het is sociaal: sleutelspelers uit een systeem bijeenbrengen die verschillende perspectieven op een bepaalde uitdaging inbrengen, een gemeenschappelijk doel.

  2. Het is experimenteel: we leren van elkaar en met elkaar, onder de veronderstelling dat we samen meer weten dan ieder apart. We zetten in op vroeg falen om sneller te leren, gebruikmakend van de waardevolle data die daaruit voort komt.

  3. Het is actiegericht: naast dialoog, gaat het om mogelijke acties daadwerkelijk te implementeren. Om samen in actie te komen en al doende leren.

  4. Het is persoonlijk: de persoonlijke ontwikkeling en reflectie van de individuele spelers weerspiegelt de ontwikkeling en wendbaarheid van het systeem en andersom.

Het gaat er volgens Marian dus om dat we samen de diepere wortels, de oorzaken van onze problemen, onderzoeken voor duurzamere oplossingen.

Ze deelt verder haar eigen ervaring met het organiseren van het Braziliaanse voedsellab Novos Urbanos, de diepe leerreizen die ze samen maakten, en de plattegrond die ze van het systeem en de relaties daarbinnen samenstelden. Ze vertelt verder over de experimenten die uit het lab zijn ontstaan, en de relaties, het vertrouwen en de netwerken die eruit zijn gekomen. Ook benadrukt ze de moed, het vertrouwen en de openheid die er nodig is voor dergelijke labs en de vraagstukken van onze tijd.

Bekijk het hele interview in het Engels via onderstaande link!