Meet the Team: Femke van Bree

Elke maand introduceren we aan jullie een van onze kanjers uit het organisatieteam. Deze maand is dat Femke van Bree. Opgegroeid in Limburg en grootgebracht in Wageningen voelt Femke zich als een vis in het water bij alle onderwerpen die te maken hebben met landbouw, natuur en voedsel. Ze werkt ruim 13 jaar voor de rijksoverheid, vaak op thema’s die de groene ruimte om ons heen raken. Sinds 2017 is zij projectleider vanuit het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) en is zij samen met haar team bezig met systeeminnovaties in het landbouw- en voedselsysteem.
 

Wat motiveerde je om mee te bouwen aan het lab?


In juli 2017 mocht ik samen met mijn team vanuit het OIM deelnemen aan het Presencing Foundation Program in Berlijn. Hier maakte ik dieper kennis met de Theory U. Voor mij kwamen hierin een aantal dingen samen, namelijk het werken aan transities en het werken aan jezelf. Ze kwamen samen in het besef dat je zelf, zeker in het werken aan complexe maatschappelijke opgaven en transities, onderdeel bent van het probleem en dus ook van de oplossing. Het maakt dat je zelf ook op de foto gaat staan. Dat heeft mij enorm veel motivatie gegeven om zelf, en ook samen met mijn team, nog meer in actie te komen en het verschil te maken.

Door voor mijn collega’s van de rijksoverheid leerbijeenkomsten te organiseren over Theory U. En ook door te bouwen aan het prototype van een innovatielab over duurzame landbouw. Door de bijzondere samenwerking die ik onderweg heb kunnen aangaan met Dieter en Simoon, door de steun van mijn collega’s bij OIM, door de uitbreiding van het team, en door de bijzondere deelnemers die instappen, is er nu een prachtige container ontstaan die we ‘Voor de oogst van morgen’ zijn gaan noemen.
 

Welke thema’s interesseren jou persoonlijk?


Mijn hart ligt bij het landschap waarin we leven. En mijn fascinatie is de rol die wij als mensen daarin spelen. Ik geloof dat als we in Nederland kunnen laten zien hoe we duurzame landbouw met positief effect op mens, dier en planeet maximaal kunnen accomoderen, dat we een prachtig voorbeeld kunnen zijn voor andere landen. Verder geloof ik in de kracht van het voeren van het goede gesprek. Veel mensen hebben kritiek op ‘veel gepraat, weinig actie’. Maar ik geloof dat door een goed gesprek te voeren met elkaar, er altijd actie volgt. In het lab is de intentie om collectief dat goede gesprek te gaan voeren. Dat betekent niet dat je de hele tijd met heel veel mensen tegelijkertijd in gesprek bent. Dat betekent juist door van mens tot mens verbinding te maken, je vervolgens in een groter geheel ook de connectie kunt leggen.
 

Hoe zie je jouw rol in het lab?


Ik zie mezelf als co-bouwer aan de container die het lab is, en ik ben sterk betrokken bij het voeren van de gesprekken met potentiële deelnemers. Ik ben nu een jaar bezig met het bouwen aan dit lab, en het is telkens nodig je rol aan te passen aan dat wat nodig is in het moment. En zo zal het ook door blijven gaan. Dus welke rol ik over een paar maanden heb in het lab, dat weet ik nu nog niet!