Deelnemer in Beeld: Joost van der Cruijsen - Waterschap de Dommel

Elke maand interviewen we een deelnemer om inzicht te krijgen in wie er zoal aan het lab meedoet, met wat voor intenties deelnemers het proces ingaan en wat voor visies er leven. Deze maand spraken we met Joost van de Cruijsen van het Waterschap de Dommel.
 

Vertel kort iets over jezelf en wat jou bezighoudt.

Ik werk bij Waterschap de Dommel als Manager Beleid & Innovatie. Het waterschap werkt aan voorkomen van wateroverlast, bestrijding van droogte en heeft de zorg over schoon water. In het water vinden we hoge concentraties aan nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Eén van de belangrijkste bronnen van deze stoffen is de landbouw. Ook is het in het sterk verwerven gebied van Brabant in de huidige context onmogelijk om te zorgen voor voldoende water voor zowel de landbouw als voor de natuur.
 

Wat motiveert je om aan het lab mee te doen?


De zorg voor ons kostbare en kwetsbare grond- en oppervlaktewater is voor mij een belangrijke motivatie. Ik maak me daarnaast zorgen over de houdbaarheid van het huidige systeem op langere termijn. Zo zien we dat klimaatverandering leidt tot langere periodes van droogte aan de ene kant en overstroming door extreme buien aan de andere kant. Bovendien putten we onze landbouwbodems uit door het huidige intensieve gebruik. Enlast but not least is er inmiddels een deltaplan biodiversiteit nodig om verdere verarming van de biodiversiteit tegen te gaan.
 

Wat hoop je vooral uit het lab mee te nemen?


Ik hoop inspiratie te vinden en hoop voor de toekomst. Daarbij wil ik verder bouwen aan een netwerk dat verandering wil en kan creëren. Tot slot verwacht ik in dit proces mijn leiderschapsvaardigheden ook verder te kunnen ontwikkelen.
 

Wat breng je persoonlijk in bij het lab?


Ik breng al mijn kennis en ervaring m.b.t. water, aarde, ecologie, creatief denken, beleidsprocessen, innovatie, politiek, etc. Tevens breng ik mijn hele menszijn in. Dat wil zeggen dat ik niet alleen in de rol van waterschapper ga deelnemen, maar ook al die andere rollen, zoals mijn rol als vader, als consument, als burger, als gemeenteraadslid, etc.
 

Welk motto of gezegde is voor jouw deelname aan het lab van toepassing?

De toekomst maken we samen!