Impact van het lab

Voor dit lab meten we onze gezamenlijke impact aan de hand van de '4 returns'; vier pijlers voor het soort resultaten dat we graag willen creëren. Het is belangrijk om een richting te geven aan wat we samen willen bereiken met dit lab. Naast een waardevol proces voor individuen en teams, streven we ook naar een duurzame impact op de landbouw-, natuur- en voedselsystemen als geheel. Met de 4 returns zorgen we bovendien dat onze impact de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) dient die de VN voor 2030 geformuleerd heeft.

De 4 returns waar we met het lab op inzetten zijn:

  1. Inspiratie - Mensen motiveren en een gevoel van zingeving bezorgen, door te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

  2. Sociaal kapitaal - Banen, kansen, bedrijfsactiviteit, onderwijs en zekerheid voor mensen creëren.

  3. Natuurlijk kapitaal - Biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit herstellen en bewaken; bijdragen aan de transitie van het voedselsysteem naar regeneratieve en natuur-inclusieve landbouw.

  4. Financieel kapitaal - Duurzame winst op de lange termijn realiseren, bijv. door middel van nieuwe business- en verdienmodellen en het opschalen van initiatieven.

CL_UNSDGs_TheoryU.jpg