Wie?

Het netwerk

In het lab komen verschillende soorten veranderaars en vernieuwers die iets willen bijdragen aan de toekomst van de natuur-, landbouw- en voedselsystemen bij elkaar. Hierdoor is het lab een complete afspiegeling van het systeem: van belangenorganisaties tot banken, van agrarische ondernemers tot overheidsinstellingen en van logistieke partijen tot supermarkten. Gezamenlijk werken zij aan de ontwikkeling van innovaties op dit gebied.

Wie?

De deelnemers

Er zijn verschillende soorten participanten verbonden aan het lab. Zo zijn er regioverbinders, die meedenken over wat voor soort partijen in het lab zouden moeten komen en helpen om deze partijen in de regio te activeren. Ook zijn er financiers, die voor de funding van (een deel van) het traject zorgen en betrokken kunnen worden bij het opstarten en doorontwikkelen van de prototypes.

Impactcirkel

Leden van de impactcirkel ondersteunen het lab door hun kennis, kunde, netwerk en invloed naar behoefte in te zetten. De groep komt regelmatig bijeen en is een weerspiegeling van het lab.

Voor de oogst van overmorgen

Het jongeren innovatielab Voor de oogst van overmorgen is een werkplaats waar toekomstige sleutelspelers uit het totale landbouw- en voedselsysteem in Nederland samenwerken aan vernieuwende en duurzame oplossingen.

Dit jongerenlab heeft als doel om, aanvullend op de doelen van Voor de oogst van morgen, vanuit het jongerenperspectief:

- Ideeën en talenten te ontsluiten om de transitie van het landbouw- en voedselsysteem in beweging te krijgen;

- aan de slag te gaan in deze werkplaats met toekomstige sleutelspelers uit het totale landbouw- en voedselsysteem in Nederland en samen te werken aan vernieuwende en duurzame oplossingen met leiders in het huidige systeem;

- een uniek leiderschapsprogramma te faciliteren voor jongeren: deelnemers leren van ervaren trainers het vermogen een verandering te realiseren in hun organisatie, netwerk of sector. Ook leren zij om met verschillende stakeholders op een constructieve manier het gesprek aan te gaan en vanuit een breder perspectief te kijken naar uitdagingen.

In januari 2021 start de 2e tranche van het landelijke leiderschapstraject.

Wil je in jouw regio jongeren betrekken of deelnemen aan het leiderschapstraject mail dan naar Xander Beks: join@i4nature.world.

‍Voor de oogst van overmorgen is facilitator van het landelijke jongerenplatform Landbouw natuur en voedselkwaliteit.