Wie?

Het netwerk

In het lab komen verschillende soorten veranderaars en vernieuwers die iets willen bijdragen aan de toekomst van de natuur-, landbouw- en voedselsystemen bij elkaar. Hierdoor is het lab een complete afspiegeling van het systeem: van belangenorganisaties tot banken, van agrarische ondernemers tot overheidsinstellingen en van logistieke partijen tot supermarkten. Gezamenlijk werken zij aan de ontwikkeling van innovaties op dit gebied.

Wie?

De deelnemers

Er zijn verschillende soorten participanten verbonden aan het lab. Zo zijn er regioverbinders, die meedenken over wat voor soort partijen in het lab zouden moeten komen en helpen om deze partijen in de regio te activeren. Ook zijn er financiers, die voor de funding van (een deel van) het traject zorgen en betrokken kunnen worden bij het opstarten en doorontwikkelen van de prototypes.

Impactcirkel

Leden van de impactcirkel ondersteunen het lab door hun kennis, kunde, netwerk en invloed naar behoefte in te zetten. De groep komt regelmatig bijeen en is een weerspiegeling van het lab.

Voor de oogst van overmorgen

Ons jongerenlab is een netwerk van huidige en toekomstige leiders binnen het landbouw- en voedselsysteem. Het is een werkplaats waar toekomstige sleutelspelers uit dit systeem samenwerken aan innovatieve  en duurzame oplossingen. De ambitie van het innovatielab is om deze veranderaars te helpen met groeien, zodat zij hun projecten kunnen versnellen en opschalen.