Transitie-experimenten en de transitiekaart

Toen we op 5 maart 2020 vol enthousiasme werkten aan de transitie-experimenten, kon niemand voorspellen dat twee weken later de wereld er heel anders uit zou zien. De COVID-19 crisis ontwrichtte de hele wereld en iedereen werd persoonlijk en zakelijk diep geraakt, ook wij. Er is bijna geen groter contrast denkbaar tussen de toekomstgerichte, levendige env reugdevolle energie tijdens de studiodag van 5 maart en de zorgelijke situatie waarin we ons op 23 april – en nog nu steeds – bevonden.

We moesten direct onze plannen en planning aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid, en dat betekende onder meer dat de verdere reis van het lab voorlopig online moest plaatsvinden. Gelukkig biedt de moderne technologie voldoende mogelijkheden om ook in het digitale domein hart, hoofd en handen aan te spreken en deze lab/studiodag deed niet onder in betrokkenheid, energie en vitaliteit.

 We spraken die ochtend niet alleen over onze gezamenlijke visie op de scherpere positionering van Voor de oogst van morgen (waarvan dezewebsite de weerslag is) maar werkten vooral aan de positie binnen en de bijdragevan het lab en de transitie-experimenten aan de totale transitie van het landbouw- en voedselsysteem. We maakten dankbaar gebruik van de X-curve van DRIFT om onze bijdrage daaraan te verhelderen. Hier vind je meer verdieping met betrekking tot dit onderwerp. Daarnaast introduceerden we de Oogst Online, een tweewekelijkse online meeting waar deelnemers delen hoe de Corona-crisis hun persoonlijk en zakelijk raakt. Een initiatief dat nu nog doorloopt.