Duiding en verdieping

Deze labdag vond plaats bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en stond in het kader van het duiden van alle inzichten en ervaringen van de leerreizen, de dialooginterviews en de ‘shadowing’-afspraken. Door ons te verdiepen in de onbekendere kanten van het landbouw- en voedselsysteem gaan we verder met het ‘co-sensing’ en zakken we verder af in de U. Dat helpt ons om straks in de volgende fase, de fase van ‘presencing’, op de bodem van de U, te bepalen wat nu de kern is.

Hiernaast kwamen we ook samen met een aantal medewerkers van het Ministerie voor een presentatie ‘Waardecreatie en nieuwe organisatie-en businessmodellen in een circulaire economie’, gegeven door Hans Stegeman, hoofdeconoom bij de Triodos Investment Group.

Download de presentaties

Sfeerimpressie