29 januari 2019

Aanvoelen van
het systeem

Het proces werd vervolgd met wat binnen Theory U ook wel ‘co-sensing’ wordt genoemd. We hebben het systeem goed in beeld gekregen en nu was de tijd daar om het systeem aan te voelen en ons te verbinden met de plekken in het systeem met het meeste potentieel. Ook stonden we uitgebreid stil bij drie grote ‘vijanden’: oordelen, cynisme en angst.

De belangrijkste werkvormen die voor ‘co-sensing’ zijn aangereikt zijn: het houden van dialooginterviews, waarbij we naar onszelf kijken vanuit het perspectief van de ander, ‘shadowing’, waarbij je een dagdeel met een relevant persoon meeloopt en het houden van ‘leerreizen’, waarbij je met een groep een plek in het systeem bezoekt waar veel veranderpotentieel zit.

Dialooginterviews

Deelnemers van het lab hebben in deze fase verschillende dialooginterviews gehouden met bijvoorbeeld klanten, collega’s of mensen van andere organisaties. Dialooginterviews bieden de mogelijkheid om je te verplaatsen in de situatie van de ander. Vervolgens kan je door de ogen van je gesprekspartner naar je eigen rol kijken. Een vraag zou kunnen zijn wat het belangrijkste doel is van je gesprekspartner, met de vervolgvraag wat jij kan doen om dat doel te helpen realiseren.

In plaats van naar je eigen situatie te kijken vanuit je eigen perspectief, laat je de ander reflecteren op hoe diegene jouw situatie ziet en wat hij of zij van jou nodig zou kunnen hebben. Het gaat er in dialooginterviews niet om, om de ander te vertellen waar je het niet mee eens bent. Oordelen werken alleen maar belemmerend, zorg voor een open manier van luisteren. Zowel met je hoofd, hart en wil.

Sfeerimpressie