19-21 september 2018

Verkenning, verbinding en verrijking

Deze driedaagse was de officiële start van het lab. Vijfentachtig deelnemers zijn hier een proces van verbinding, verkenning en verrijking met elkaar aangegaan. Na de persoonlijke introducties zijn we meteen begonnen met een eerste systeemverkenning. Door goed te luisteren naar elkaar kregen we zicht op gemeenschappelijke vraagstukken en onze eigen en collectieve verantwoordelijkheden daarin.

Door middel van verschillende werkvormen hebben we de systemen verder verkend en werden verschillende vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekeken. Zo zijn we tot nieuwe inzichten gekomen. Als afsluiter was er aandacht voor vraagstukken die op dit moment voor deelnemers persoonlijk het meest spelen.

Sfeerimpressie