De reis tot nu toe

Met ruim 80 sleutelspelers is Voor de oogst van morgen in november 2018 van start gegaan. Deelnemers zijn met elkaar de commitment aangegaan om verandering te realiseren. Ze komen enkele keren per jaar bij elkaar, ondersteund en gefaciliteerd door een professioneel team. Naast boeren zijn er vertegenwoordigers van deelnemende organisaties als waterschappen, WNF, Natuurmonumenten,LTO, Triodosbank, Ahold, Friesland Campina, Rechtstreeks, WUR, Toekomstboeren,ministeries en provincies.

We gaan samen een reis aan om onze landbouw- en voedselsystemen duurzamer en veerkrachtiger te maken. Deze reis is opgebouwd uit drie verschillende fases: zaaien, oogsten en opschalen.

Zaaien

De eerste fase richt zich op de ontwikkeling van het persoonlijk en collectief leiderschap en omvat de reis naar de kern van ons werk. De deelnemers leren elkaar kennen en verdiepen zich in het verandermodel Theory U, om zich voor te bereiden op de toepassing daarvan tijdens het oogsten in de tweede fase.

Labdagen

Oogsten

De tweede fase omvat de weg naar buiten en het proces van ‘prototypen’. De deelnemers passen door middel van het bouwen van deze prototypen de opgedane kennis uit de eerste fase in verschillende regio’s of thema's toe in de praktijk. Ondertussen loopt de ondersteuning en gezamenlijke verkenning gewoon door.

Labdagen

Opschalen

        In de derde fase ronden we af en schalen we de geleerde lessen en inhoudelijke resultaten op. Dit gebeurt zowel op persoonlijk niveau (vanuit deelnemers-perspectief) als op systeemniveau (vanuit collectief-perspectief). Opgedane inzichten worden vertaald naar vervolgacties. Wat is er nodig en wat kan het lab met haar deelnemers doen om door te ontwikkelen? De start voor het opschalen heeft plaatsgevonden op de Regionale Summit-dag op 18 september 2020. Daar is ook de doorgang gemaakt naar de ontwikkeling van Regiolabs in Noord-Brabant, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland.