Carola Schouten

carola-schouten---liggend-kl.jpg
 
 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

“Vanwege de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan wordt steeds duidelijker dat veranderingen nodig zijn, ook op het terrein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Biodiversiteit, bodem-, water- en luchtkwaliteit, klimaat en landschap staan onder druk. Agrarisch ondernemers voelen zich vaak klem zitten tussen hoge lasten en lage prijzen.

Op basis van de vele gesprekken die ik de afgelopen maanden heb gevoerd met vertegenwoordigers uit alle hoeken van het landbouw- en voedselsysteem, werd mij duidelijk dat het tijd is voor een koersverandering. Ik juich het initiatief van het OFL om een Innovatielab te organiseren daarom toe.

Het is belangrijk dat vertegenwoordigers uit het hele systeem van landbouw, natuur en voedselkwaliteit deelnemen aan dit Innovatielab, inclusief medewerkers van LNV als onderdeel van de rijksoverheid. De aanpak van het OFL met zijn samenwerkingspartners is vernieuwend en belooft verschil te kunnen maken in de transitie richting een duurzaam systeem. Ik ben dan ook nieuwsgierig naar de uitkomsten van het Innovatielab.”