Krachten bundelen voor een vruchtbare bodem

In toenemende mate wordt erkend dat veel van onze huidige publieke uitdagingen onderling samenhangen en daarom ook alleen in samenhang kunnen worden aangegaan en opgelost. Dit geldt in het bijzonder voor onze natuur-, voedsel- en landbouwsectoren, die nu hard tegen hun grenzen aanlopen - of die zelfs ver voorbijgaan. Het is niet langer voldoende om waardevolle en duurzame initiatieven gefragmenteerd en geïsoleerd te laten voortbestaan. Het is tijd om onze krachten te bundelen voor meer aandachtige impact en een effectievere inzet van onze gezamenlijke middelen. Samen kunnen we immers het grote plaatje zien en zijn we beter in staat onze acties op te schalen en creatief met vraagstukken om te gaan. En dat betekent collectief minder kosten en meer energie en inspiratie!

Als waardevolle speler en betrokkene bij het landbouw- en voedselsysteem mogen jij en/of jouw initiatief daarom niet ontbreken bij dit lab. Kom daarom dit acceleratietraject samen met ons vormgeven!


Wie doen er mee en waarom?

Klik hier voor een overzicht van de deelnemers aan het lab en de samenstelling van de impact cirkel.


Voor wie is het lab?

‘Voor de oogst van morgen’ richt zich op een veerkrachtiger en duurzamer natuur-, landbouw- en voedselsysteem en staat open voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt. Of je nu een boer of landeigenaar bent, beleidsmaker, retailer, consument, natuurbeheerder of investeerder; we hebben iedereen hard nodig om samen een diverse en slagkrachtige community te creëren.

Stel je eens voor dat je in een ruimte staat met nog 80 gelijkgestemden uit verschillende sectoren; wat zouden we dan samen kunnen realiseren? Welke initiatieven en ideeën kunnen we dan versnellen, verbeteren en opschalen vanwege toegang tot unieke partnerships en gedeelde middelen? Welke mogelijkheden zijn opeens denkbaar als er partijen samenkomen die elkaar gewoonlijk niet of nauwelijks ontmoeten - maar eigenlijk veel met elkaar van doen hebben?

Het lab 'Voor de oogst van morgen' streeft ernaar een zo compleet mogelijke afspiegeling van het gehele systeem bijeen te brengen.

Doe jij ook mee? Jij bent bijvoorbeeld:

 • Een individu, organisatie of netwerk, draagt (graag) bij aan de toekomst van natuur, landbouw en voedsel en speelt daar (graag) een actieve rol in.

 • Actief op landelijk niveau, of je zet je juist regionaal in, maar voelt je betrokken bij de landelijke ontwikkelingen.

 • Een deskundige met inhoudelijke kennis.

 • Gelieerd aan een partij die op een andere manier een grote invloed op het geheel heeft, bijvoorbeeld financieel of beleidsmatig.

 • Iemand met benodigde kennis en middelen, of een uniek perspectief vanuit en op het systeem.

 • Een natuurdeskundige, waterdeskundige, boer, expert in biodiversiteit, voedingsmiddelenbedrijf, overheidsinstantie, beleidsmaker, bank, docent, kleine ondernemer, etc. etc.

Voel jij je ook betrokken en wil je met jouw team, netwerk of project doorgroeien om samen met ons het verschil te maken voor een duurzaam natuur-, landbouw- en voedselsysteem? Lees dan verder over het lab of neem contact met ons op.


Waar werken we aan?


Bodemonderzoek.jpg

Wat neem je mee uit het lab?

Het lab gaat niet alleen om bijeenkomen en inzicht verwerven; het doel is om samen landelijk en regionaal actie te ondernemen voor duurzame en veerkrachtige landbouw- en voedselsystemen. We streven naar langetermijnoplossingen en -partnerships, en ontwikkelen samen prototypen waarbij we bestaande kennis, kunde en initiatieven samenbrengen en effectief benutten.

Een zo groot mogelijke impact richting een duurzaam landbouw- en voedselsysteem; dat is de insteek. Dat wil zeggen: voorbij ons eigen kleine stukje en kijkend naar de overkoepelende en systematische kern van onze problemen en vraagstukken in de praktijk. Lees meer over de focus van het lab.

Het lab genereert waarde op vier niveaus: 1) persoonlijk, 2) op organisatieniveau, 3) sectoroverschrijdend en 4) op systeemniveau. Lees hier meer over.

Om dit te realiseren, biedt het lab:

 • Ruimte en ondersteuning voor het gezamenlijk ontwikkelen van sectoroverschrijdende prototypen om versneld samen te kunnen leren en doorgroeien.

 • Inzet op unieke partnerships met oog op gezamenlijke veerkracht, inclusief het vinden en creëren van draagvlak en voldoende middelen.

 • Een gemeenschappelijke taal, zodat de verschillende partijen constructief met elkaar in gesprek kunnen en er werkelijk uitwisseling plaatsvindt.

 • Een plek waarbij alle aspecten en vertegenwoordigers van het systeem samenkomen op een manier dat er synergie kan ontstaan.

 • Ondersteunende tools en vaardigheden voor het versterken van het collectief innovatief vermogen; zowel tijdens het lab als in je eigen organisatie of initiatief.


Het proces

Schermafbeelding 2018-05-29 om 15.22.47.png

Het proces is opgezet in 3 fases, waarin we samen het collectief innovatief vermogen ontwikkelen. We komen in november samen voor een driedaags proces op locatie, gevolgd door twee verdere contactdagen in fase 1 (nov. t/m dec. 2018). Dan gaan we in fase 2 aan de slag in de eigen regio met het bouwen van diverse prototypen (jan. t/m sept. 2019). In fase 3 (t/m dec. 2019) worden resultaten en inzichten geoogst en doorvertaald naar vervolgstappen. Lees meer


Volg ons

Tweets & retweets zijn bedoeld om te verzamelen wat er speelt en zoal aan initiatieven ontstaan is, een bron van inspiratie. Én natuurlijk updates over het Lab!